Categorie Bloedsomloop
  • 10 subcategorieën
  • 108 artikelen

Categorie Bloedsomloop

Categorie Navigatie
(108)
Bloedsomloop
 
 
 
 
 
Artikel uitgelicht

Een bloedruk kan te hoog, of te laag zijn. Het gaat dan om waardes, die gevaar kunnen opleveren voor onze gezondheid. Het gevaar van beiden is, dat het over het algemeen een sluipend gevaar is en dan ook niet altijd wordt opgemerkt. Bij twijfel kan een dokter het uiteraard even opmeten. Zowel een te hoge- als een te lage bloedruk kan gevaren voor de gezondheid opleveren, zij het dat de hoge bloedruk de grootste gevaren geeft. Duidelijk lijkt me dat als er een te hoge bloeddruk aanwezig is, dat he...